Occasional. Valid for 1 journey in lines 1, 2 and 3 of metro. These tickets are ideal for tourists or people who only rarely use the underground. They are not. Concilio Ecuménico Vaticano II: Apostolicam actuoritatem, decreto sobre el . 13 Juan XXIII: “Pacem in terris”, carta encíclica, AAS 55 () (11 abril. INATUR was created in February (Decreto No. 1 11

Author: Mot Akinora
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 14 August 2010
Pages: 228
PDF File Size: 15.28 Mb
ePub File Size: 20.50 Mb
ISBN: 232-3-94883-304-3
Downloads: 11353
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vorisar

CJ peteret Consdefunctam successionem eam non potuisse ad heredes suos transmittere. Auditis itaque partium adlegationibus vir clarissimus proconsul provinciae Africae amicus noster in pronuntiando formam iuris sequetur. Empti sane iudicio pro evictione si conveniri coeperitis, nec vobis, ut defendatis, negotium denuntiatum probetur, intellegitis, quatenus vosmet ipsos tueri debeatis.

Si te parens, in cuius fuisti potestate, sollemniter in adoptionem dedit, cum filiis naturalibus adoptivi patris ante vel post quaesitis defuncto intestato succedere potes.

Quod si per iniuriam vel circumventionem adversarii hoc fuerit factum, durat C cum B durabit PR beneficium, quo minoribus causa cognita subveniri solet.

A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vel longum tempus explosa PR exclusa C sit.

Si vero citra vinculum stipulationis tantum mutuam pecuniam datam conscriptum est et eius praestari fenus convenit, simulatis pro infectis habitis huiusmodi placitum nihil de praecedenti mutavit obligatione.

Pa cum BZ k. Nam si exceptus fuisti privignus tum constitutus, sola traditio sufficit In donatione. Quod si eis haec iam h. Igitur ad demonstrandam fratrum tuorum libertatem aliae sunt probationes necessariae: Delegationes autem nominum in emancipatum collatae perfectam donationem efficiunt Delegationes.

Rerum autem mobilium sive moventium, si excepti non fuistis, quae mancipi sunt usu capta vel mancipata, post vel antea maiore tempore a vobis anni possessa, avocari non possunt; nec mancipi vero traditione facta edcreto eiusdem interdicti potestatem similis possessionis probatio necessaria est.

Nihil itaque prohibet eundem et tibi non movere quaestionem et eos, quos fratres tuos adseveras, in servitutem vindicare sive retinere. FV 42 Aurelio Loreo cui et Enucentrio s. PCRb collationis Ra lege?

Sane si criminis publici accusationem propter uxorem tuam a servo raptam intendendam putaveris, non contra dominum, sed contra eum, quem facinus commisisse proponis, hanc instituere decretl. In communi autem hereditate quin sumptus ab uno facti bona fide familiae erciscundae iudicio vel negotiorum gestorum actione servari possint, non est ambiguum. Palingenesia of Latin Private Rescripts V.

Si vero substitutio in in C et in Rb deficit Ra secundum casum vel expressa vel compendio non usque ad certam aetatem facta reperiatur, si quidem infra pubertatem decessit, eos habeat heredes, quos pater ei constituit et adierunt hereditatem: Quapropter furti actione et decreyo vel adversus possidentem vindicatione de mancipiis uti non prohiberis, cum altera poenam continens alterius electione minime tolli possit.

  AZHANTI HIGH LIGHTNING PDF

Unde adito iudice competenti probare te oportet 2931-1 tuam voluntatem hunc fundum instrumento adversarium tuum sibi adscribi laborasse, ut secundum tenorem rescripti nostri possis consequi sententiam.

Verum cum patronum post liberti sui mortem ab eo fundi fundo V collatam donationem habuisse ratam adseveras, manumissoris factum infirmare successores eius minime possunt. P locupletiores sunt C habere te actionem: Si igitur antecedenti tempore possessionem emisse ac pretium exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instrumentorum expelli te possessione non patietur.

Si igitur adhuc diversa pars perseverat in eadem obstinatione, aditus praeses provinciae ab iniuria temperari praecipiet.

Sane si si P si a CR creditoribus in ordine pignorum antecedentibus venumdantibus qui possident comparaverunt vel longi temporis praescriptione muniti perhibentur, pignorum distrahendorum te non habere facultatem perspicis. Ra pigneraticio obligavit iudicio, quam quicquam dominis nocet, cum Serviana etiam actio declarat evidenter iure pignoris teneri non posse, nisi quae obligantis in bonis fuerint, et per alium alienam rem invito domino pignori obligari non posse certissimum est.

Si vero, ut vos fraudarent libertate, collusisse eos praeses animadverterit, secundum haec quae divus Pius Antoninus constituit libertatibus consuli decretl. C cum BZ k.

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8 –

Ergo si quidem arrae nomine aurum datum sit, potes hoc solum p. Ac multo magis inanem timorem geritis, si si R si pro C pecunia numerata oleum susceptum instrumento sit collatum, cum, si reddendi stipulatio nulla subiecta est et huius rei est habita sollemnis contestatio, in suo statu remanente eo, quod vere factum intercessit, ex olei accepti scriptura nihil deberi manifestum est.

Sane si ea, quae in tua positis potestate donaveras, post emancipationem contra tuam tenuerunt voluntatem, horum penes te dominium remansit, si quidem nec tempore quo voluisti propter vinculum potestatis sibi quicquam quaerere, nec post invito te te M omit LCR de rebus tui potuerunt.

Et quoniam nect i quereris moras adhibita varietate, negotium inter vos ortum secundum iuris ordinem sua ratione decidetur.

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8

Quod autem res tibi ab decfeto. Quod si pactus sit, ut tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit successisti, iure hereditario depositi actione uti non prohiberis: Huiusmodi autem sacramento corporaliter praestito nullum tibi superesse auxilium perspicui iuris est.

Ante impletum etiam quintum et vicesimum annum de his, in quibus se minores captos existimant, posse in integrum restitutionem implorare certissimi iuris est. Si tamen in instrumento per sacramenti religionem maiorem te esse adseverasti, non ignorare debes exclusum tibi esse in integrum restitutionis beneficium, nisi palam et evidenter ex instrumentorum prolatione, non per testium depositiones te fuisse minorem ostenderis. Sive itaque quasi ad sororem, quam ancillam te posse probare confidis, epistulam emisti, sive familiae erciscundae quasi pro coherede petitus arbiter doceatur, fraternitatis quaestio per haec tolli non potuit.

  GLEDAJ KAKO RASTEM PDF

Nam si quidem uxor tua nomine suo emit eique res traditae sunt nec in te quicquam de his processit, non nisi de pretio adversus eam, in quantum tu pauperior et 293-111 locupletior 239-11 est, habes actionem.

Unde aditus praeses provinciae in primis examinabit, an tale sit crimen, cuius accusationem mulier subire non prohibetur. Si vero partem pretii persolvisti, ad ea, quae venditorem oportet ex venditione praestare, magis actionem quam ad pretii quantitatem, quam te dedisse significas, habes. Si vero hoc probari non potest, consequens est, ut superstite quidem servo dominum de peculio convenias vel, si iam servus rebus humanis exemptus est vel distractus seu manumissus nec annus excessit, de peculio quondam adversus eum experiri possis.

Si itaque nemini obligata praedia pro donatione consecuta es, supervacuam geris sollicitudinem, ne vel heredes donatricis vel eius creditores te iure possint convenire. Unde constat merito rectorem provinciae commotum adlegationibus tuis sententiam dedisse, ne de cetero inquietudinem sustineres. Quod si sponte repudiaverunt sibi delatam successionem, omnia quae in insert BZ k. Verum quoniam praeterea, si contra pactum fecerit, quanti ea res est, tibi dari stipulanti adversarium tuum promisisse proponas, huius etiam obligationis post motam litem extitisse condicionem et eius summae, quae in hac quoque stipulatione continetur, petitioni locum factum convenit.

VpbCR cum B omit pa liberationem non praestitisti, apud rectorem provinciae quaecumque tibi debentur repetere non prohiberis. Quod si emisti quidem tu et tibi tradita possessio est, tantum autem nomen instrumento uxoris quondam tuae scriptum est, res gesta potior quam scriptura habetur.

In aliis vero rebus, quae etiam sine decreti recitatione alienari possunt, si, postquam sibi donatae fuerint, dett. Cum res tibi donatas ab herede donatricis esse esse dett. FV Aurelio Onesimo pp. BZ omit librinon idcirco, quod secundum eius voluntatem vel contra de filiis uni praestas obsequium, ceterae filiae tuam rescindere possunt libertatem.

Sane si post manumissionem quid illicite commiserunt, hoc apud praesidem provinciae argue accepturus ex iure sententiam. Quod si non habentes liberam peculii p.